Regulament DEFS

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Regulamentul si cerintele disciplinei Educatie fizica si sport

Disciplina Educație Fizică si Sport este prevazută în planurile de învățamânt ale tuturor facultăților din ASE, cursuri de zi, în anul I si II, sub formă de seminar cu doua puncte credit pe semestru. Disciplina se desfasoară cu prezența obligatore, are puncte credit netransferabile (peste cele aferente disciplinelor obligatorii si optionale).

Semestrele ciclului de licență cuprind cate două ore didactice/saptămână.

Evaluarea la această disciplină se face prin calificativul ADMIS, SCUTIT MEDICAL, RESPINS sau ABSENT după fiecare semestru. Evaluarea trebuie încheiată pană la sfârșitul anului universitar în care este programată disciplina. Studenții care nu promovează disciplina în cei doi ani de studii, nu se pot înscrie la examenul de licență.

Disciplina Educație Fizică si Sport se recuperează integral. În timpul sesiunii de restanțe, studenții anului I și II care nu au promovat disciplina,  pot recupera doar prezența unui singur semestru și nu mai mult de o lecție pe zi. După perioada de restanțe, pentru studenții anului III se organizează și o sesiune de reexaminare, perioadă în care pot recupera încă un semestru.

De asemenea, studentii anului I si II care nu au promovat primul semestru își pot recupera prezenta și în semestrul II din anul universitar in curs.

 

Obiective urmărite

Componentă activă, formativă şi compensatorie în cadrul procesului instructiv-educativ organizat cu studenţii, activitatea de educaţie fizică şi sport îşi aduce prin mijloacele sale specifice o importantă contribuţie în desăvârşirea personalităţii studenţilor, vizând printre altele:

 • menţinerea şi consolidarea stării de sănătate şi vigoare psihofizică;
 • influenţarea favorabilă a indicatorilor somatici, fiziologici şi motrici prin ridicarea nivelului de pregătire fizică şi sportivă;
 • însuşirea unor elemente de bază din tehnica şi practica unor ramuri de sport;
 • creşterea rezistenţei generale a organismului, sub influenţa factorilor naturali de călire;
 • formarea deprinderii de practicare independentă şi sistematică a exerciţiilor fizice şi sporturilor preferate, ca atribute ale omului cu un grad superior de emancipare şi civilizaţie;
 • realizarea factorului compensator, de destindere psihofizică, eliminarea stărilor de oboseală şi a stresului cotidian;
 • formarea şi consolidarea unui sistem de cunoştinţe teoretice şi practice (igienice, fiziologice, tehnico-metodice şi organizatorice) de instruire multilaterală şi de integrare în cerinţele vieţii cotidiene;
 • valorificarea potenţialului sportiv al studenţilor dotaţi pentru echipele reprezentative ale instituţiei, cât şi pentru marea performanţă.

 

Conţinutul activităţii

Activitatea didactică cu studenţii din anii I – II

Pentru realizarea obiectivelor urmărite pe linia acestei discipline, activitatea desfăşurată cu studenţii (sub forma lecţiilor practice sau online) cuprinde o gamă largă de mijloace de acţionare din diverse ramuri sportive cu predilecţie către unele jocuri sportive (baschet, volei), accesibile studenţilor.

În paralel cu activitatea predominant practică, lecţiile cuprind şi unele cunoştinţe teoretice legate de ramura sportivă, de regimul de viaţă igienic, de influenţa practicării exerciţiilor fizice asupra organismului, asupra marilor funcţiuni, prevenirea unor accidente etc.

Lectiile practice se desfasoara in cele 7 sali ale Complexului Sportiv Ase

Evaluarea şi aprecierea activităţii de educaţie fizică şi sport

Evaluarea se realizează  după următoarele criterii:

 • Numărul de lecţii efectuate (minim 12 lecţii pe semestru) şi gradul de participare la ele.
 • Susţinerea unor teste pentru verificarea motricităţii generale:
  • genuflexiuni în 30″ (B/F), nr. repetări;
  • abdomen în 30″ (B/F), ridicarea trunchiului din culcat dorsal;
  • flotări: – normale (B) – nr. de repetări; – de pe genunchi (F) – nr. de repetări;
  • mobilitate – din stând cu tălpile pe sol şi călcâiele apropiate, genunchii întinşi – îndoirea trunchiului spre înainte;
 • Teste specifice disciplinei sportive obligatorii pentru care a optat studentul:
  • baschet:
   • aruncare la coş de pe loc: 3 din 5;
   • aruncare la coş din dribling;
   • aprecierea însuşirii principalelor elemente tehnice în joc bilateral.
  • volei:
   • pasa de sus;
   • pasa de jos;
   • serviciul de jos – an I (3 din 5);
   • serviciul de sus – an II (3 din 5);
   • aprecierea însuşirii principalelor elemente tehnice în joc bilateral.
  • gimnastica aerobică:
   • structură de paşi 2×8 timpi;
  • dezvoltare fizică
   • fitness;
   • aprecierea modului de însuşire a programelor de lucru şi a progresului realizat.
 • Participarea la competiţii sportive studenţeşti (ca participant sau spectator) -1/semestru;
 • Cunoştinţe teoretice de bază din problematica activităţii de educaţie fizică şi sport.

 

NOTĂ:

Testele pentru verificarea motricităţii generale şi testele specifice nu vor influenţa obţinerea calificativului ADMIS, ele vor reprezenta modalitatea de apreciere individuală şi a progresului realizat şi, în acelaşi timp, un indicator metodic de cunoaştere pentru cadrele didactice.

 

Alte prevederi organizatorice

Studenţii cu diverse afecţiuni care au interdicţia de-a practica exerciţii fizice, cu recomandare de la medicul specialist sunt luaţi în evidenţa cabinetului medical ASE, care avizează scutirile medicale, iar studentul este obligat să o prezinte cadrului didactic cu care lucrează la disciplina Educaţie fizică şi sport.

Scutirile se elibereaza  pe o perioadă limitată, studentul fiind obligat să aducă scutire pentru fiecare semestru în parte. Scutirile ce se aduc după încheierea semestrului în curs, NU sunt acceptate, studentul fiind declarat respins. Nu se admit scutiri medicale după încheierea anului universitar.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll to top